tisdag 20 oktober 2009

De vann gratisannons i Dagens Industri


Stort grattis till Thailandmäklarna som vann gratis annonsutrymme i globala bostadssajten www.lazybee.biz stora annons i DI i lördags 17e oktober.

Thailandmäklarnas helt färdiga hus i Mae Phim Thailand vann tävlingen. Dels för att det står helt klart att flytta in i nu, och dels för att vi vill visa att man kan köpa hus inklusive allt för under 700 000kr i solen nära en fantastisk strand, säger Peter Cederholm.

Globala bostads- och lägenhetsannonssajten www.Lazybee.biz (där alla annonserar helt kostnadsfritt) hade DENNA STORA ANNONS i DI Dagens Industri i lördags: http://www.lazybee.biz/di_oc17_2009_full.jpg
Som synes så hade vår annons ett STORT FÄRGFOTO på en av sajtens annonser, denna gång vinnarhuset i Mae Phim, med texten: "Example: fromwww.Lazybee.biz find field "search on ad number", enter: 94408 for this MOVE-IN-NOW house in Mae Phim, THAILAND".

GÖR SÅHÄR för att SNABBT & ENKELT skapa en "säljes" eller "uthyres"- bostadsannons:
surfa till http://www.LazyBee.biz
klicka på LOGIN, och sen på "sign up HERE", ange snabbt och enkelt ditt namn, e-post samt ett lösenord
från förstasidan på www.lazybee.biz, klicka på "Sell houses" eller "Rent out villas homes" för att skapa en bostadsannons. Enkelt. Gratis!
KLART!

I takt med att det globala intresset för Lazybee.biz unika cross-country bostadslösning ökar, tillkommer alltfler medlemmar i fler länder som kostnadsfritt lägger in bostadsannonser i olika länder. Mäklare, expats, privatpersoner samt inte minst Personal/HR-avdelningar har här ett bra verktyg kostnadsfritt.

-Vi är som faxmaskinen - vi blir bättre ju fler som skaffar en fax, säger Peter Cederholm VD förwww.LazyBee.biz

FEATURED: STOCKHOLM *BARCELONA*ÖRESUND *LONDON *THAILAND

För mer information, kontakta gärna:
Peter Cederholm, VD för Lazybee.biz
Tel: 0708-10 79 44, e-post:peter@lazybee.biz ¦ web:www.lazybee.biz (klicka påCOMPANY INFORMATION för att läsa mer) <------

Om lazybee.biz:
Lazybee lanserades i juli 1999, och NYLANSERADES september 2009, har tiotusentals aktiva medlemmar i tolv länder. Visionen är att skapa en global bostadsmarknad på miljövänliga internet; ett sorts eBay för bostäder. På Lazybee.biz kan man i många länder och på olika språk/valutor söka och annonsera gratis -- byta, köpa, sälja ochhyra ut bostäder såsom lägenheter och villor -- med foton, global automatisk matchning samt anonymitetsskydd. Lazybee.biz drivs av Simplify AB som bl a även driver e-relocationsajtenwww.Locationpartners.com

FEATURED (klicka på stad/land och se DIREKT annonserna där):STOCKHOLM*BARCELONA*ÖRESUND *LONDON *THAILAND

Besök gärna:
www.lazybee.biz - välj t ex Svenskt språk och Svensk valuta.

tisdag 13 oktober 2009

Ends TODAY: free PROPERTY display in big business magazine (DI -Sweden's 'Wall Street Journal")


LazyBee.biz

Ends TODAY: free PROPERTY display in big business magazine (DI -Sweden's 'Wall Street Journal")

press release 2009-10-13

Compete today on the global site Lazybee.biz: win free advertisement space in Leading Business Daily paper DI on Saturday the 17th of October.

We just asked 300 international property agents this question: IF you had a chance of displaying one of your properties in Sweden's leading business newspaper for free, would you take it?

Expose Your international properties/ estate-/real estate-/apartmenst with photo for the jet-set readers of Dagens Industri, for free:

The global real estate & apartment Listing site www.Lazybee.biz had THIS LARGE AD in DI, Dagens Industri, in September: http://www.lazybee.biz/lzb_di_090919_o_22sml.jpg

As You may see, our ad had a BIG PHOTO IN COLOR of one of the sites ads in Greece, with the text: "Example: from www.Lazybee.biz find field "search on ad number", enter: 94210 to find the listing for this apartment in Athens, Greece".

The 17th of October, we will have an identical ad (that will reach all of DI´s readers AND all of the visitors of the Bo Utomlands, Live Abroad, convent in Malmö that very same weekend, BUT THEN AD/PHOTO MIGHT BE SHOWN instead of the Greek object shown before. FOR FREE!

COMPETE by create one or more abroad ads with photo BEFORE WEDNESDAY THE 14TH OCTOBER AT 10.30AM Swedish time, and You will have the chance to be in our ad the 17th of October.

2nd price: All ads (no matter area, for example Thailand, the French Riviera, London, Spain and so on) WILL BE SEEN by and MATCHED to over 500 unique, daily visitors.

HOW TO COMPETE? FOLLOW THE STEPS BELOW to SIMPLE AND EASY create a "for sale" or "for rental" ad.
surf to http://www.LazyBee.biz
click on LOGIN, and then on "sign up", just - quick and easy - write your name, e-mail address and a password (leave everything else as it is)
from the entering page of www.lazybee.biz, click on "Sellhouses" or "Rent out apartments" to create an ad. Easy. Free of charge!
DONE!

As the global interest for Lazybee.biz unique, cross-country, living-solutions increases, the numbers of members from increasing numbers of countries will, free of charge, make ads in different countries. Brokers, expats, ordinary people and not to forget Human Resources of global enterprises have, with Lazybee.biz, a good, free of charge, tool.

-We are like the faxmachine - we get better the more that gets a fax, says Peter Cederholm CEO for www.LazyBee.biz

FEATURED:STOCKHOLM*BARCELONA*ÖRESUND*LONDON*THAILAND

For more information, please contact:
Peter Cederholm, CEO for Lazybee.biz
Phone: +46 (0)708107944, e-mail: peter@lazybee.biz | web: www.lazybee.biz (click on COMPANY INFORMATION for more information) <------

About Lazybee.biz:
Lazybee was launched in July 1999, and RELAUNCHED in September 2009 has ten thousands of active members in twelve countries. The vision is to create a global housing market on the environmentally correct internet; like an eBay for homes. On Lazybee.biz, You may in many countries, in many languages and currency, search for and advertise free of charge -- exchange, buy, sell and subletting homes as apartments and villas-- with photos, automatic global matching and anonymity guaranteed. Lazybee.biz is run by Simplify AB that, for example, also runs the e-relocation site www.Locationpartners.com


FEATURED (click directly on city/country to IMMEDIATELY see the ads): STOCKHOLM * BARCELONA* ÖRESUND * LONDON * THAILAND


Please visit:
www.lazybee.biz
Cheers,
lazybee crew
email: busybee@lazybee.biz
ph +46 (0)732 280020

måndag 12 oktober 2009

Idag: Vinn stor annons i Dagens Industri


LazyBee.biz

Idag: Vinn stor annons i Dagens Industri

pressmeddelande 2009-10-12

Tävla idag på globala bostadssajten www.lazybee.biz : vinn gratis annonsinförande i DI på lördag 17e oktober.

Visa din utlandsfastighets-/real estate/lägenhetsannons med foto för Dagens Industris Jet-set läsare kostnadsfritt:

Globala bostads- och lägenhetsannonssajten www.Lazybee.biz hade DENNA STORA ANNONS i DI

Dagens Industri i september:http://www.lazybee.biz/lzb_di_090919_o_22sml.jpg

Som synes så hade vår annons ett STORT FÄRGFOTO på en av sajtens annonser i Grekland, med texten: "Example: from www.Lazybee.biz find field "search on ad number", enter: 94210 to find the listing for this apartment in Athens, Greece".

Den 17 oktober kommer vi ha en identisk annons (som når alla DIs läsare PLUS alla besökare på boutomlandsmässan i Malmö samma helg) FAST DÅ KANSKE MED DIN ANNONS / FOTO ISTÄLLET för förra Grekiska objektet! KOSTNADSFRITT!

TÄVLA genom att skapa en eller fler bostadsannonser med foto utomlandsFÖRE TISDAG 13 OKT KL 11.00, så har du CHANSEN att få vara med i vår annons den 17e oktober.

2:a pats: Alla annonser (oavsett om i t ex Thailand, Franska Rivieran, Brasilien, London, Spanien osv) BLIR SEDDDA av och MATCHADE med våra 500+ unika dagliga besökare.

HUR TÄVLA? GÖR SÅHÄR för att SNABBT & ENKELT skapa en "säljes" eller "uthyres"- bostadsannons:
surfa till http://www.LazyBee.biz
klicka på LOGIN, och sen på "sign up", ange snabbt och enkelt ditt namn, e-post samt ett lösenord (skippa resten)
från förstasidan på www.lazybee.biz, klicka på "Sell houses" eller "Rent villas homes" för att skapa en bostadsannons. Enkelt. Gratis!
KLART!

I takt med att det globala intresset för Lazybee.biz unika cross-country bostadslösning ökar, tillkommer alltfler medlemmar i fler länder som kostnadsfritt lägger in bostadsannonser i olika länder. Mäklare, expats, privatpersoner samt inte minst Personal/HR-avdelningar har här ett bra verktyg kostnadsfritt.

-Vi är som faxmaskinen - vi blir bättre ju fler som skaffar en fax, säger Peter Cederholm VD för www.LazyBee.biz

FEATURED: STOCKHOLM * BARCELONA* ÖRESUND * LONDON * THAILAND

För mer information, kontakta gärna:
Peter Cederholm, VD för Lazybee.biz
Tel: 0708-10 79 44, e-post: peter@lazybee.biz ¦ web: www.lazybee.biz (klicka påCOMPANY INFORMATION för att läsa mer) <------

Om lazybee.biz:
Lazybee lanserades i juli 1999, och NYLANSERADES september 2009, har tiotusentals aktiva medlemmar i tolv länder. Visionen är att skapa en global bostadsmarknad på miljövänliga internet; ett sorts eBay för bostäder. På Lazybee.biz kan man i många länder och på olika språk/valutor söka och annonsera gratis -- byta, köpa, sälja och hyra ut bostäder såsom lägenheter och villor -- med foton, global automatisk matchning samt anonymitetsskydd. Lazybee.biz drivs av Simplify AB som bl a även driver e-relocationsajten www.Locationpartners.com

FEATURED (klicka på stad/land och se DIREKT annonserna där):STOCKHOLM *BARCELONA*ÖRESUND *LONDON *THAILAND

Besök gärna:
www.lazybee.biz - välj t ex Svenskt språk och Svensk valuta.